Raspored za zimski semestar


Raspored studenata prve godine po grupama za seminare i vježbe u ak. god. 2019./20.


University graduate study Chemical and Environmental Technology
1st year        
Farmacija
1. godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina

 

Preddiplomski studij
  PK PKT PPT
1. Preddiplomski studij kemije
1. godina
Preddiplomski studij kemijske tehnologije: smjer Kemijsko inženjerstvo
1. godina
Preddiplomski studij kemijske tehnologije: smjer Zaštita okoliša
1. godina
Preddiplomski studij prehrambene tehnologije
1. godina
grupa A grupa B
2. Preddiplomski studij kemije
2. godina
Preddiplomski studij kemijske tehnologije: smjer Kemijsko inženjerstvo
2. godina
Preddiplomski studij kemijske tehnologije: smjer Zaštita okoliša
2. godina
Preddiplomski studij prehrambene tehnologije
2. godina
3. Preddiplomski studij kemije
3. godina
Preddiplomski studij kemijske tehnologije: smjer Kemijsko inženjerstvo
3. godina
Preddiplomski studij kemijske tehnologije: smjer Zaštita okoliša
3. godina
Preddiplomski studij prehrambene tehnologije
3. godina

 

Diplomski studij
  DK DK DKT DKT DPT
1. Diplomski studij kemije
smjer: Organska kemija i biokemija

1. godina
Diplomski studij kemije
smjer: Kemija okoliša

1. godina
Diplomski studij kemijske tehnologije
smjer: Materijali

1. godina
Diplomski studij kemijske tehnologije
smjer: Zaštita okoliša

1. godina
Diplomski studij prehrambene tehnologije
1. godina
2. Diplomski studij kemije
smjer: Organska kemija i biokemija

2. godina
Diplomski studij kemije
smjer: Kemija okoliša

2. godina
Diplomski studij kemijske tehnologije
smjer: Materijali

2. godina
Diplomski studij kemijske tehnologije
smjer: Zaštita okoliša

2. godina
Diplomski studij prehrambene tehnologije
2. godina

 

Stručni studij
Zaštita i oporaba materijala
1. godina
Zaštita i oporaba materijala
2. godina
Zaštita i oporaba materijala
3. godina

 

Preddiplomski studij - razlikovna godina
Preddiplomski studij kemijske tehnologije
3. razlikovna godina

 

Zauzetost predavaonica
amfiteatar A02 predavaonica E400 predavaonica F401
računalna učionica C611 predavaonica E401 predavaonica F402
vijećnica C613 predavaonica E402 predavaonica F405
  predavaonica E407 predavaonica F406
    predavaonica F407

 

Datum zadnje promjene: 25.09.2018 11:37 (Eni Generalić)