Raspored za zimski semestar ak. god. 2024./25.Raspored po studijima i smjerovima


Integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacija
Raspored turnusne nastave za studente Farmacije
1. godina
2. godina
3. godina
4. godina
5. godina
 
Prijediplomski studij
 
PK
PKT
PPT
1.
2.
3.
 
Diplomski studij
 
DK
DK
DKT
DKT
DPT
1.
Diplomski studij kemije
smjer: Kemija okoliša
1. godina
2.
Diplomski studij kemije
smjer: Kemija okoliša
2. godina
 
Diplomski sveučilišni studij Chemical and Environmental Technology, 1. god.
 

Zauzetost predavaonica 

Datum zadnje promjene: 5.2.2024 11:45 (Eni Generalić)