Raspored za ljetni semestar ak. god. 2023./24.Raspored po studijima i smjerovima


Integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacija
Raspored turnusne nastave za studente Farmacije
1. godina
2. godina
3. godina
4. godina
5. godina
 
Prijediplomski studij
 
PK
PKT
PPT
1.
Prijediplomski studij kemijske tehnologije: smjer Kemijsko inženjerstvo
1. godina
2.
3.
 
Diplomski studij
 
DK
DK
DKT
DKT
DPT
1.
Diplomski studij kemije
smjer: Kemija okoliša
1. godina
2.
Diplomski studij kemije
smjer: Kemija okoliša
2. godina
 
Diplomski sveučilišni studij Chemical and Environmental Technology, 1. god.
 

Zauzetost predavaonica 

Datum zadnje promjene: 5.2.2024 11:45 (Eni Generalić)