Raspored za zimski semestar 2017/18


Farmacija
1. godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina

 

Preddiplomski studij
  PK PKT PPT
1. Preddiplomski studij kemije
1. godina
Preddiplomski studij kemijske tehnologije: smjer Kemijsko inženjerstvo
1. godina
Preddiplomski studij kemijske tehnologije: smjer Zaštita okoliša
1. godina
Preddiplomski studij prehrambene tehnologije
1. godina
grupa A grupa B
2. Preddiplomski studij kemije
2. godina
Preddiplomski studij kemijske tehnologije: smjer Kemijsko inženjerstvo
2. godina
Preddiplomski studij kemijske tehnologije: smjer Zaštita okoliša
2. godina
Preddiplomski studij prehrambene tehnologije
2. godina
3. Preddiplomski studij kemije
3. godina
Preddiplomski studij kemijske tehnologije: smjer Kemijsko inženjerstvo
3. godina
Preddiplomski studij kemijske tehnologije: smjer Zaštita okoliša
3. godina
Preddiplomski studij prehrambene tehnologije
3. godina

 

Diplomski studij
  DK DK DKT DKT DKT
1. Diplomski studij kemije
smjer: Organska kemija i biokemija

1. godina
Diplomski studij kemije
smjer: Kemija okoliša
1. godina
Diplomski studij kemijske tehnologije
smjer: Materijali

1. godina
Diplomski studij kemijske tehnologije
smjer: Zaštita okoliša

1. godina
Diplomski studij kemijske tehnologije
smjer: Mediteranske kulture

1. godina
2. Diplomski studij kemije
smjer: Organska kemija i biokemija

2. godina
Diplomski studij kemije
smjer: Kemija okoliša
2. godina
Diplomski studij kemijske tehnologije
smjer: Materijali

2. godina
Diplomski studij kemijske tehnologije
smjer: Zaštita okoliša

2. godina
Diplomski studij kemijske tehnologije
smjer: Mediteranske kulture

2. godina

 

Stručni studij
  SZOM stKTM stPT
1. Zaštita i oporaba materijala
1. godina
   
2. Zaštita i oporaba materijala
2. godina
   
3. Zaštita i oporaba materijala
3. godina
Kemijska tehnologija i materijali
3. godina
Prehrambena tehnologija
3. godina

 

Zauzetost predavaonica
amfiteatar A02 predavaonica E401 predavaonica F401
računalna učionica C611 predavaonica E402 predavaonica F402
vijećnica C613 predavaonica E407 predavaonica F405
    predavaonica 406
    predavaonica F407

 

Datum zadnje promjene: 11.09.2017 8:33 (Eni Generalić)