Diplomski sveučilišni studij

Prehrambena tehnologija

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Trajanje studijskoga programa

2 godine

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

120

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

Završeni preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija te drugi odgovarajući preddiplomski studij

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

Magistar/magistra inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije

2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTM100 Primijenjena matematika 30 15 0 0 4.0
KTM101 Fizikalna svojstva hrane 30 0 15 0 4.0
KTM102 Sigurnost hrane 30 0 15 0 5.0
KTM103 Tehnologija vina 30 0 15 15 6.0
KTM104 Biokemijsko inženjerstvo 30 15 15 0 6.0
KTM105 Mediteranska prehrana 30 15 0 0 4.0
Ukupno obvezni
180 45 60 15 29

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 2.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTM106 Održive tehnologije u prehrambenoj industriji 30 15 0 0 5.0
KTM107 Projektiranje procesa 30 30 0 0 7.0
KTM108 Med i drugi pčelinji proizvodi 30 0 15 0 4.0
KTM109 Nove tehnike konzerviranja hrane 30 0 10 5 5.0
KTM110 Fermentirani mliječni proizvodi i sirarstvo 30 15 20 10 7.0
KTMOSP Stručna praksa 0 0 0 0 3.0
Ukupno obvezni
150 60 45 15 31

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 3.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni
Ukupno obvezni
0 0 0 0 0
Izborni KTM200 Tehnologija prerade maslina 30 15 20 10 6.0
KTM201 Tehnologija obrade voća i povrća 30 15 25 5 6.0
KTM202 Tehnologija prerade proizvoda ribarstva 30 15 20 10 6.0
KTM203 Tehnologija prerade ljekovitog i začinskog bilja 30 15 30 0 6.0
KTM204 Tehnologija alkoholnih pića 30 0 15 15 6.0
KTM205 Tehnologija mesa i mesnih prerađevina 30 15 30 0 6.0
KTM206 Tehnologija žitarica 30 0 15 15 6.0
KTM207 Korozija i zaštita materijala 30 0 30 0 5.0
KTM208 Biotehnologija algi 30 0 15 0 4.0
KTM209 Biotransformacije hrane 30 0 15 0 4.0
KTM210 Funkcionalna hrana i nutraceutici 30 0 15 0 4.0
KTM211 Etnobotanika 15 0 15 15 4.0
KTM212 Novi proizvodi od voća i povrća 30 15 0 0 4.0
KTM213 Kemija aroma 30 0 15 0 4.0
KTM214 Prerada citrusa 30 0 15 0 4.0
Suma ECTS bodova izabranih izbornih predmeta mora biti najmanje 30. Kolegije KTM200, KTM201, KTM202, KTM203 moguće je upisati samo ukoliko kolegij nije bio upisan kao izborni kolegij na preddiplomskom studiju Prehrambene tehnologije. Kolegij Prerada citrusa moguće je upisati samo u slučaju ukoliko student prethodno nije odslušao kolegij Tehnologija obrade voća i povrća.

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 4.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTM215 Uvod u znanstveno-istraživački rad 15 15 0 0 2.0
KTM216 Senzorske analize hrane 20 15 10 0 4.0
KTMODR Diplomski rad 0 0 0 0 18.0
Ukupno obvezni
35 30 10 0 24
Izborni KTM217 Suvremene metode pakiranja hrane 30 15 0 0 4.0
KTM218 Kvaliteta i sigurnost proizvoda ribarstva 30 0 15 0 4.0
KTM219 Spektroskopske metode u analizi hrane 15 15 15 0 4.0
KTM220 Ekološka proizvodnja hrane 30 10 0 5 4.0
KTM221 Poduzetništvo i menadžment u proizvodnji hrane i pića 30 15 0 0 4.0
KTM222 Komunikacijske vještine 15 15 0 0 2.0
KTM223 Kineziološka kultura, fitness i zdravlje 15 0 30 0 2.0
Suma ECTS bodova izabranih izbornih predmeta mora biti najmanje 6.