Diplomski sveučilišni studij

Kemija

Smjer: Organska kemija i biokemija

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Trajanje studijskoga programa

2 godine

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

120

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

Završen odgovarajući preddiplomski studij

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

Magistar/magistra kemije

2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTH101 Fizikalna kemija elektrolitnih otopina 30 15 30 0 7.5
KTH103 Kvantna kemija 30 15 0 0 5.0
KTH104 Organska analiza 30 15 60 0 10.0
KTH210 Kemometrika 30 45 0 0 7.5
Ukupno obvezni
120 90 90 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 2.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTC103 Opća mikrobiologija 30 0 30 0 5.5
KTH105 Organska sinteza 30 15 60 0 10.0
KTH106 Kemija i tehnologija aromatičnog bilja 30 15 30 0 6.5
KTH107 Uvod u molekularnu biologiju 30 15 15 0 5.0
KTH1S Seminarski eksperimentalni rad 0 75 0 0 3.0
Ukupno obvezni
120 120 135 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 3.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTH201 Kemija aroma 30 15 30 0 7.5
KTH203 Biokemijsko inženjerstvo 30 15 30 0 7.5
KTH204 Sinteza biološki aktivnih spojeva 30 0 45 0 7.5
KTH212 Fizikalna biokemija 15 15 15 0 4.5
Ukupno obvezni
105 45 120 0 27
Izborni KTH216 Mikroemulzije u primijenjenoj kemiji 15 15 30 0 3.0
KTH217 Odabrana poglavlja biokemije 30 15 0 0 3.0
KTH218 Kemijski senzori i biosenzori 30 0 15 0 3.0
Najmanji broj ECTS bodova koji se ostvaruje odabirom izbornih predmeta je 3

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 4.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTHODR Diplomski rad 0 0 0 0 18.0
Ukupno obvezni
0 0 0 0 18
Izborni KTC217 Energija i razvoj 30 0 0 0 2.0
KTH102 Fizikalne metode analize 30 15 30 0 6.0
KTH205 Sustavi upravljanja okolišem 30 15 30 0 6.0
KTH211 Analitička kemija okoliša 30 15 30 0 6.0
KTH213 Prirodni polimerni materijali 30 0 30 0 6.0
KTH214 Koloidna kemija 30 15 30 0 6.0
KTH215 Organizacija rada i akreditacija laboratorija 30 15 28 2 6.5
KTI101 Metode odvajanja i specijacija 30 15 30 0 6.0
KTI104 Kemija površina 30 15 30 0 6.5
KTI302 Kemija materijala 30 15 30 0 6.0
Suma ECTS izabranih izbornih predmeta mora biti najmanje 12.