Preddiplomski stručni studij

Zaštita i oporaba materijala

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Trajanje studijskoga programa

3 godine

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

180

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

Završena četverogodišnja srednja škola i položena državna matura.

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

Stručni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva

2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTL101 Opća i anorganska kemija 30 15 30 0 7.0
KTL102 Kemijsko računanje 15 30 0 0 4.0
KTL103 Matematika 30 45 0 0 8.0
KTL104 Fizika 30 15 30 0 7.0
KTL105 Primjena računala 15 0 30 0 4.0
Ukupno obvezni
120 105 90 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 2.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTL106 Analitička kemija 30 15 45 0 8.0
KTL107 Osnove organske kemije 30 15 30 0 7.0
KTL108 Osnove fizikalne kemije 30 15 30 0 7.0
KTL109 Sigurnost pri radu 30 0 15 0 4.0
KTL110 Osnove strojarstva 15 15 0 0 4.0
Ukupno obvezni
135 60 120 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 3.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTL201 Termodinamika i termotehnika 30 15 15 0 6.0
KTL202 Tehnološke operacije 30 15 25 5 8.0
KTL203 Elektrokemijsko inženjerstvo 30 0 30 0 5.5
KTL204 Kemijski reaktori 30 0 15 0 5.0
KTL205 Metalni konstrukcijski materijali 30 0 20 10 5.5
Ukupno obvezni
150 30 105 15 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 4.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTGOSP Stručna praksa 0 0 0 0 3.0
KTL206 Mjerna i regulacijska tehnika 30 0 30 0 5.0
KTL207 Procesi polimerizacije 30 0 30 0 5.0
KTL208 Materijali u graditeljstvu 30 0 30 0 5.0
KTL209 Korozija i zaštita metala 30 0 30 0 5.0
KTL210 Priprema tehnoloških voda 30 0 30 0 5.0
Ukupno obvezni
150 0 150 0 28

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 3.

Semestar: 5.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTL301 Metode karakterizacije materijala 30 0 30 0 6.0
KTL302 Polimerni materijali 30 0 25 5 6.0
KTL303 Industrijske otpadne vode 30 15 27 3 6.0
KTL304 Premazi 30 0 30 0 6.0
KTL305 Trajnost nemetalnih materijala 30 0 26 4 6.0
Ukupno obvezni
150 15 138 12 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 3.

Semestar: 6.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTL306 Kruti otpad i oporaba 30 0 10 5 5.0
KTL307 Prerada i oporaba polimera 30 0 15 15 6.0
KTLOZR Završni rad 0 0 0 0 7.0
Ukupno obvezni
60 0 25 20 18
Izborni KTL308 Kompozitni materijali 30 0 15 0 4.0
KTL309 Mineralne sirovine iz mora 30 0 10 5 4.0
KTL310 Tehnologija i prerada aluminija 30 0 12 3 4.0
KTL311 Zaštita voda 28 0 15 2 4.0
KTL312 Industrijski otpad 30 0 12 3 4.0
KTL313 Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša 30 0 15 5 4.0
KTL314 Osnove poduzetništva 30 15 0 0 4.0
Minimalno se mora ostvariti 12 ETCS bodova odabirom izbornih predmeta.