Diplomski sveučilišni studij

Kemijska tehnologija

Smjer: Zaštita okoliša

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Trajanje studijskoga programa

2 godine

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

120

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

Završen odgovarajući preddiplomski studij

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

Magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva

2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTB101 Primijenjena matematika 30 15 0 0 4.0
KTB102 Termodinamika realnih procesa 30 15 30 0 6.5
KTC107 Kataliza u zaštiti okoliša 30 15 0 0 4.5
KTC108 Elektrokemijske tehnologije u zaštiti okoliša 30 15 15 0 5.0
KTC109 Mjerenje i automatsko vođenje procesa 30 0 8 7 4.0
KTC110 Biokemija 30 15 30 0 7.0
Ukupno obvezni
180 75 83 7 31

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 2.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTB106 Kemijski reaktori 30 15 15 0 5.0
KTC106 Procesno inženjerstvo u zaštiti okoliša 45 15 30 0 7.0
KTC111 Održive tehnologije i razvoj 30 15 0 0 4.5
KTC112 Metode karakterizacije materijala 30 0 30 0 5.0
KTC113 Tehnologije remedijacije okoliša 30 15 15 0 5.0
KTCOSP Stručna praksa 0 0 0 0 2.5
Ukupno obvezni
165 60 90 0 29

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 3.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTC218 Inženjerstvo naprednih procesa obrade voda 30 15 30 0 7.0
KTC219 Recikliranje krutog otpada 30 0 0 0 3.0
Ukupno obvezni
60 15 30 0 10
Izborni KTB212 Korozija i razgradnja građevnih materijala 30 0 20 10 5.0
KTB215 Tehnologija površinske zaštite 30 0 25 5 5.0
KTC206 Mikrobiologija zagađenih voda 30 15 15 0 5.0
KTC211 Ekotoksikologija 30 0 15 0 5.0
KTC212 Kemija tla 30 15 15 0 5.0
KTC215 Oporaba plastike 30 0 30 0 5.0
KTC216 Nanotehnologija i okoliš 30 15 0 0 4.0
KTC220 Procjena životnog ciklusa proizvoda 30 15 0 0 4.5
KTC221 Studija utjecaja na okoliš 30 30 0 0 5.0
Studenti biraju ukupno 4 izborna predmeta.

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 4.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTB219 Projektiranje procesa 30 30 0 0 7.0
KTC217 Energija i razvoj 30 0 0 0 2.0
KTCODR Diplomski rad 0 0 0 0 18.0
Ukupno obvezni
60 30 0 0 27
Izborni KTB220 Mineralne sirovine mora i podmorja 30 0 30 0 5.0
KTB226 Uvod u znanstveno istraživački rad 15 15 0 0 3.0
KTC222 Sanacija odlagališta otpada 30 15 0 15 5.0
KTC223 Kemijska ekologija 30 15 15 0 5.0
Studenti biraju ukupno 1 izborni predmet.