Diplomski sveučilišni studij

Kemijska tehnologija

Smjer: Materijali

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Trajanje studijskoga programa

2 godine

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

120

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

Završen odgovarajući preddiplomski studij

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

Magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva

2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTB101 Primijenjena matematika 30 15 0 0 4.0
KTB102 Termodinamika realnih procesa 30 15 30 0 6.5
KTB103 Instrumentne metode analize 30 15 30 0 6.5
KTB104 Automatsko reguliranje procesa 30 15 30 0 6.5
KTB105 Mehaničke i toplinske operacije 30 15 30 0 6.5
Ukupno obvezni
150 75 120 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 2.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTB106 Kemijski reaktori 30 15 15 0 5.0
KTB107 Elektrokemijsko inženjerstvo 30 30 30 0 6.5
KTB108 Anorganski procesi u heterogenim sustavima 45 15 30 15 8.0
KTB109 Polimerizacijski procesi 45 15 45 0 8.0
KTBOSP Stručna praksa 0 0 0 0 2.5
Ukupno obvezni
150 75 120 15 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 3.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni
Ukupno obvezni
0 0 0 0 0
Izborni  
Grupa: Anorganski materijali
         
KTB207 Staklo i keramički materijali 30 0 20 10 5.0
KTB208 Novi anorganski materijali 30 0 30 0 5.0
KTB209 Tehnologija građevnih materijala 30 0 30 0 5.0
KTB210 Nemetalni kompoziti 30 0 30 0 5.0
KTB211 Struktura i svojstva anorganskih nemetalnih materijala 30 0 30 0 5.0
KTB212 Korozija i razgradnja građevnih materijala 30 0 20 10 5.0
 
Grupa: Organski materijali
         
KTB201 Struktura i svojstva polimera 30 0 30 0 5.0
KTB202 Karakterizacija polimera 30 0 30 0 5.0
KTB204 Proizvodnja polimernih tvorevina 30 0 20 10 5.0
KTB206 Premazi 30 0 30 0 5.0
KTB224 Polimerne mješavine i kompoziti 30 0 25 5 5.0
 
Grupa: Zaštita materijala
         
KTB213 Korozija i zaštita materijala 30 0 30 0 5.0
KTB214 Procesi galvanotehnike 30 0 30 0 5.0
KTB215 Tehnologija površinske zaštite 30 0 25 5 5.0
KTB216 Elektrokemijske metode i njihova primjena 30 0 30 0 5.0
KTB217 Inhibitori korozije 30 0 30 0 5.0
KTB221 Recikliranje krutog otpada 30 0 25 5 5.0
Studenti biraju najmanje 2 predmeta iz svake grupe predmeta (30 ECTS).

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 4.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTB219 Projektiranje procesa 30 30 0 0 7.0
KTBODR Diplomski rad 0 0 0 0 18.0
Ukupno obvezni
30 30 0 0 25
Izborni KTB205 Prirodni polimerni materijali 30 0 30 0 5.0
KTB218 Izravna pretvorba energije 30 0 30 0 5.0
KTB220 Mineralne sirovine mora i podmorja 30 0 30 0 5.0
KTB225 Inženjerstvo otpadnih voda 30 0 30 0 5.0
KTB226 Uvod u znanstveno istraživački rad 15 15 0 0 3.0
Biraju se izborni predmeti tako da suma ECTS-a bude najmanje 5.