Diplomski sveučilišni studij

Kemija

Smjer: Kemija okoliša

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Trajanje studijskoga programa

2 godine

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

120

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

Završen odgovarajući preddiplomski studij

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

Magistar/magistra kemije

2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTH101 Fizikalna kemija elektrolitnih otopina 30 15 30 0 7.5
KTH103 Kvantna kemija 30 15 0 0 5.0
KTH104 Organska analiza 30 15 60 0 10.0
KTH210 Kemometrika 30 45 0 0 7.5
Ukupno obvezni
120 90 90 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 2.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTH215 Organizacija rada i akreditacija laboratorija 30 15 28 2 6.5
KTI102 Kemija materijala 30 15 30 0 6.5
KTI103 Analitička kemija okoliša 30 15 45 0 7.5
KTI104 Kemija površina 30 15 30 0 6.5
KTI1S Seminarski eksperimentalni rad 0 0 0 0 3.0
Ukupno obvezni
120 60 133 2 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 3.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTI201 Kemija mora 30 15 30 0 6.5
KTI202 Kemija atmosfere 45 15 15 0 7.5
KTI203 Kemija tla 30 15 30 0 6.5
KTI204 Kemija voda 30 15 30 0 6.5
Ukupno obvezni
135 60 105 0 27
Izborni KTH216 Mikroemulzije u primijenjenoj kemiji 15 15 30 0 3.0
KTH217 Odabrana poglavlja biokemije 30 15 0 0 3.0
KTH218 Kemijski senzori i biosenzori 30 0 15 0 3.0
Najmanji broj ECTS bodova koji se ostvaruje odabirom izbornih predmeta je 3

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 4.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTIODR Diplomski rad 0 0 0 0 18.0
Ukupno obvezni
0 0 0 0 18
Izborni KTC217 Energija i razvoj 30 0 0 0 3.0
KTH102 Fizikalne metode analize 30 15 30 0 6.0
KTH205 Sustavi upravljanja okolišem 30 15 30 0 6.0
KTH214 Koloidna kemija 30 15 30 0 6.0
KTI101 Metode odvajanja i specijacija 30 15 30 0 6.0
KTI205 Kemija i tehnologija aromatičnog bilja 30 15 30 0 6.0
KTI206 Kemijska ekologija 30 15 30 0 6.0
KTI207 Kemija čvrstog stanja 30 15 30 0 6.0
KTI208 Fizika čvrstog stanja 30 15 30 0 6.0
KTI209 Korozija i zaštita materijala 30 0 30 0 5.0
KTI210 Matematički alati u kemijskom inženjerstvu 30 0 15 0 4.0
Minimalni iznos ECTS bodova koji se mora ostvariti odabirom izbornih predmeta je 12.