Diplomski sveučilišni studij

Kemijska tehnologija

Smjer: Mediteranske kulture

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Trajanje studijskoga programa

2 godine

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

120

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

Završen odgovarajući preddiplomski studij

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

Magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva

2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTC101 Opća biologija 30 0 15 0 4.0
KTC110 Biokemija 30 15 30 0 7.0
KTD103 Procesi u prehrambenoj industriji 30 15 30 0 6.0
KTD106 Higijena i sanitacija 30 15 15 0 5.0
KTD107 Biokemijsko inženjerstvo 30 0 15 0 4.0
Ukupno obvezni
150 45 105 0 26

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 2.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTD101 Tehnologija vode 30 15 30 0 5.5
KTD102 Biotehnološki procesi 30 15 30 0 5.5
KTD105 Tehnologija mediteranskog voća i povrća 45 15 30 0 8.0
KTD108 Opća mikrobiologija 30 0 30 0 4.0
KTDOSP Stručna praksa 0 0 0 0 2.5
KTH106 Kemija i tehnologija aromatičnog bilja 30 15 30 0 6.5
Ukupno obvezni
165 60 150 0 32

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 3.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTD201 Prerada grožđa 45 15 30 0 8.0
KTD203 Osiguranje i kontrola kakvoće hrane 30 0 30 0 4.0
KTD215 Prerada maslina 45 0 20 10 7.0
Ukupno obvezni
120 15 80 10 19
Izborni KTD204 Prerada citrusa 30 0 15 0 4.0
KTD205 Mediteranska prehrana 30 0 15 0 4.0
KTD208 Instrumentne metode analize 30 0 15 0 4.0
KTD209 Korozija i zaštita materijala 30 0 15 0 4.0
KTD210 Operacije separacije 30 0 15 0 4.0
KTD211 Parfemi i kozmetički preparati 30 0 15 0 4.0
KTD212 Fizikalna biokemija 30 0 15 0 4.0
KTD213 Primijenjena matematika 30 15 0 0 4.0
KTD217 Očuvanje i prerada proizvoda mora 30 0 15 0 4.0
Studenti biraju predmete tako da suma bude 12 ECTS.

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 4.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTB219 Projektiranje procesa 30 30 0 0 7.0
KTD216 Ambalaža 30 0 30 0 4.0
KTDODR Diplomski rad 0 0 0 0 18.0
Ukupno obvezni
60 30 30 0 29