Diplomski sveučilišni studij

Kemijska tehnologija

Smjer: Materijali

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Trajanje studijskoga programa

2 godine

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

120

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

Završen odgovarajući preddiplomski studij

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

Magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva

2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta