studij

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Trajanje studijskoga programa

0 godine

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

0

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta