Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 14.10.2019 9:59
3_PPT Preddiplomski sveučilišni studij PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA, 3. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
  Kemija hrane
F402
seminar Upravljanje kvalitetom
E407
   
9.15   
10.00
     
10.15   
11.00
  Higijena i sanitacija
F406
Kemija hrane
E407
   
11.15   
12.00
  seminar Kemija hrane
E407
   
12.15   
13.00
Tehnologija proizvoda od grožđa
E407
seminar Higijena i sanitacija
F406
Tehnologija obrade voća i povrća
E407
   
13.15   
14.00
Upravljanje kvalitetom
F402
   
14.15   
15.00
seminar Tehnologija proizvoda od grožđa
E407
seminar Tehnologija obrade voća i povrća
E407
   
15.15   
16.00
         
16.15   
17.00
         
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00