Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 14.10.2019 9:59
3_PKT_ZO Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: smjer ZAŠTITA OKOLIŠA, 3. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
  Gospodarenje otpadom
E407
  Obrada otpadnih voda
E407
Polimeri i okoliš
E407
9.15   
10.00
   
10.15   
11.00
  Kemija i zaštita mora
E407
  seminar Obrada otpadnih voda
E407
Analiza i optimizacija uporabe voda
E407
11.15   
12.00
     
12.15   
13.00
        seminar Analiza i optimizacija uporabe voda
E407
13.15   
14.00
Konstrukcijski materijali i zaštita
E402
       
14.15   
15.00
       
15.15   
16.00
Zbrinjavanje opasnog otpada
F407
       
16.15   
17.00
       
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00