Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 31.10.2019 12:07
3_PK Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA, 3. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
      Instrumentne metode analize
F402
 
9.15   
10.00
       
10.15   
11.00
  Biokemija 1
F407
  seminar Opća biologija
E402
Kemija okoliša
E400
11.15   
12.00
  Osnove kemijskog inženjerstva
E402
 
12.15   
13.00
  seminar Instrumentne metode analize
F407
  seminar Kemija okoliša
E400
13.15   
14.00
    seminar Osnove kemijskog inženjerstva
E402
  Biokemija 1
E400
14.15   
15.00
    Opća biologija
A02
  seminar Biokemija 1
E400
15.15   
16.00
       
16.15   
17.00
         
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00