Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 23.10.2019 14:01
2_SZOM Preddiplomski stručni studij ZAŠTITA I OPORABA MATERIJALA, 2. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
         
9.15   
10.00
         
10.15   
11.00
         
11.15   
12.00
      Termodinamika i termotehnika
E407
 
12.15   
13.00
Elektrokemijsko inženjerstvo
F406
     
13.15   
14.00
    seminar Termodinamika i termotehnika
E407
 
14.15   
15.00
vježbe Termodinamika i termotehnika
F402
       
15.15   
16.00
Kemijski reaktori
E400
Tehnološke operacije
F405
  vježbe Kemijski reaktori
C611
16.15   
17.00
   
17.15   
18.00
    seminar Tehnološke operacije
F405
  Metalni konstrukcijski materijali
E407
18.15   
19.00
       
19.15   
20.00