Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 17.10.2019 13:24
2_SZOM Preddiplomski stručni studij ZAŠTITA I OPORABA MATERIJALA, 2. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
         
9.15   
10.00
         
10.15   
11.00
         
11.15   
12.00
      Termodinamika i termotehnika
E407
 
12.15   
13.00
Elektrokemijsko inženjerstvo
F406
     
13.15   
14.00
    seminar Termodinamika i termotehnika
E407
vježbe Termodinamika i termotehnika
E407
14.15   
15.00
       
15.15   
16.00
  Kemijski reaktori
E400
Tehnološke operacije
F405
  vježbe Kemijski reaktori
C611
16.15   
17.00
   
17.15   
18.00
    seminar Tehnološke operacije
F405
  Metalni konstrukcijski materijali
E407
18.15   
19.00
       
19.15   
20.00