Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 14.10.2019 9:59
2_PPT Preddiplomski sveučilišni studij PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA, 2. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
Uvod u prehrambene tehologije
E407
    Mikrobiologija hrane
F407
Organska kemija
A02
9.15   
10.00
seminar Uvod u prehrambene tehologije
E407
   
10.15   
11.00
Sirovine u prehrambenoj industriji
E407
    Prijenos tvari i energije
A02
seminar Organska kemija
A02
11.15   
12.00
    seminar Prijenos tvari i energije
E402
12.15   
13.00
seminar Sirovine u prehrambenoj industriji
C613
    seminar Prijenos tvari i energije
E402
13.15   
14.00
         
14.15   
15.00
         
15.15   
16.00
  Organska kemija
A02
     
16.15   
17.00
       
17.15   
18.00
  seminar Organska kemija
A02
     
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00