Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 15.10.2018 12:58
2_PKT_ZO Preddiplomski studij kemijske tehnologije: smjer Zaštita okoliša 2. god. SVEUČILIŠNI STUDIJ
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
Fizikalna kemija
A02
    seminar Bilanca tvari i energije
A02
Organska kemija
A02
9.15   
10.00
   
10.15   
11.00
    Prijenos tvari i energije
A02
seminar Organska kemija
A02
11.15   
12.00
Bilanca tvari i energije
A02
    seminar Prijenos tvari i energije
E402
12.15   
13.00
    seminar Prijenos tvari i energije
E402
13.15   
14.00
  Fizikalna kemija
E400
     
14.15   
15.00
  seminar Fizikalna kemija
E400
     
15.15   
16.00
  Organska kemija
A02
     
16.15   
17.00
       
17.15   
18.00
  seminar Organska kemija
A02
     
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00