Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 18.10.2019 12:45
2_PKT_KI Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: smjer KEMIJSKO INŽENJERSTVO, 2. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
Fizikalna kemija
A02
      Organska kemija
A02
9.15   
10.00
     
10.15   
11.00
    Prijenos tvari i energije
A02
seminar Organska kemija
A02
11.15   
12.00
      seminar Prijenos tvari i energije
E402
12.15   
13.00
    vježbe Reakcijsko inženjerstvo
C611
seminar Prijenos tvari i energije
E402
13.15   
14.00
  Fizikalna kemija
E400
   
14.15   
15.00
  seminar Fizikalna kemija
E400
   
15.15   
16.00
  Organska kemija
A02
   
16.15   
17.00
  Reakcijsko inženjerstvo
E402
   
17.15   
18.00
  seminar Organska kemija
A02
   
18.15   
19.00
    seminar Reakcijsko inženjerstvo
E402
   
19.15   
20.00