Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 16.10.2019 10:50
2_PK Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA, 2. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
Fizikalna kemija 1
F405
Analitička kemija 2
F405
    Organska kemija 1
F405
9.15   
10.00
   
10.15   
11.00
seminar iz Analitičke kemije 2
F405
    seminar iz Organske kemije 1
F405
11.15   
12.00
Organska kemija 1
F405
       
12.15   
13.00
seminar iz Anorganske kemije 2
E402
     
13.15   
14.00
    Anorganska kemija 2
E400
 
14.15   
15.00
       
15.15   
16.00
      Fizikalna kemija 1
E400
 
16.15   
17.00
      seminar Fizikalna kemija 1
E400
 
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00