Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 14.10.2019 9:59
2_DPT Diplomski sveučilišni studij PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA, 2. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
    Tehnologija prerade maslina
F406
   
9.15   
10.00
       
10.15   
11.00
    seminar Tehnologija prerade maslina
F406
   
11.15   
12.00
         
12.15   
13.00
         
13.15   
14.00
  Tehnologija prerade proizvoda ribarstva
F407
  Tehnologija alkoholnih pića
F407
 
14.15   
15.00
     
15.15   
16.00
  seminar Tehnologija prerade proizvoda ribarstva
F407
  Tehnologija mesa i mesnih prerađevina
F407
 
16.15   
17.00
       
17.15   
18.00
      seminar Tehnologija mesa i mesnih prerađevina
F407
 
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00