Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 10.10.2018 9:05
2_DK_OKB Organska kemija i biokemija 2. god. DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
    Sinteza biološki aktivnih spojeva
F405
   
9.15   
10.00
       
10.15   
11.00
  vježbe Biokemijsko inženjerstvo
C611
Kemija aroma
F405
   
11.15   
12.00
Fizikalna biokemija
F407
Biokemijsko inženjerstvo
F406
 
12.15   
13.00
seminar Fizikalna biokemija
F407
seminar Kemija aroma
F405
 
13.15   
14.00
      seminar Biokemijsko inženjerstvo
F406
 
14.15   
15.00
      Kemijski senzori i biosenzori
E402
 
15.15   
16.00
       
16.15   
17.00
      seminar Kemijski senzori i biosenzori
E402
 
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00