Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 05.06.2018 9:14
2_DK_KO Kemija okoliša 1. god. DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
Kemija voda
C613
  Kemija tla
C613
   
9.15   
10.00
     
10.15   
11.00
seminar Kemija voda
C613
Kemija mora
C613
seminar Kemija tla
C613
   
11.15   
12.00
Kemija atmosfere
C613
Kemija atmosfere
C613
   
12.15   
13.00
seminar Kemija mora
C613
seminar Kemija atmosfere
C613
   
13.15   
14.00
         
14.15   
15.00
         
15.15   
16.00
         
16.15   
17.00
         
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00