Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 01.10.2018 12:10
2_DKT_M Materijali 2. god. DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
Korozija i razgradnja građevnih materijala
E402
       
9.15   
10.00
       
10.15   
11.00
Tehnologija površinske zaštite
F406
  Polimerne mješavine i kompoziti
F406
   
11.15   
12.00
  Premazi
F405
 
12.15   
13.00
    Novi anorganski materijali
F406
 
13.15   
14.00
    Recikliranje krutog otpada
F405
 
14.15   
15.00
       
15.15   
16.00
         
16.15   
17.00
         
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00