Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 18.10.2019 13:02
2_DKT_M Diplomski sveučilišni studij KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: smjer MATERIJALI, 2. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
Korozija i razgradnja građevnih materijala
E402
       
9.15   
10.00
       
10.15   
11.00
Tehnologija površinske zaštite
F406
       
11.15   
12.00
    Karakterizacija polimera
F405
 
12.15   
13.00
    Novi anorganski materijali
F406
 
13.15   
14.00
    Recikliranje krutog otpada
F405
Premazi
F407
14.15   
15.00
     
15.15   
16.00
         
16.15   
17.00
         
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00