Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 09.10.2018 13:52
1_SZOM Zaštita i oporaba materijala 1. god. STRUČNI STUDIJ
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
         
9.15   
10.00
  Vježbe iz fizike
E408
grupa F1
     
10.15   
11.00
       
11.15   
12.00
vježbe iz Opće i anorganske kemije
F505, F506
grupa F1, F2
Matematika
F402
Kemijsko računanje
E400
   
12.15   
13.00
seminar Kemijsko računanje
E40
0
grupe F1, F2
   
13.15   
14.00
Vježbe iz fizike
E408
grupa F2
   
14.15   
15.00
Primjena računala
E400
Fizika
F401
 
15.15   
16.00
  Opća i anorganska kemija
E400
 
16.15   
17.00
    seminar iz Fizike
F401

grupe E1, E2, F1, F2
 
17.15   
18.00
  seminar iz Opće i anorganske kemije
E400

grupe F1, F2
  seminar iz Matematike
F402

grupe F1, F2
 
18.15   
19.00
vježbe Primjena računala
C611
grupa F1, F2
     
19.15   
20.00