Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 28.10.2019 12:49
1_SZOM Preddiplomski stručni studij ZAŠTITA I OPORABA MATERIJALA, 1. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
         
9.15   
10.00
         
10.15   
11.00
Vježbe iz Fizike
E408

grupe E3, F1
       
11.15   
12.00
Matematika
F402
Kemijsko računanje
E400
  Primjena računala
A02
12.15   
13.00
  seminar Kemijsko računanje
E40
0
grupe F1
 
13.15   
14.00
       
14.15   
15.00
         
15.15   
16.00
         
16.15   
17.00
      Fizika
F401
 
17.15   
18.00
  seminar iz Matematike
F402

grupe E1, E2, F1

(svaki drugi tjedan)
seminar iz Matematike
F401

grupe E1, E2, F1

(svaki drugi tjedan)
 
18.15   
19.00
  seminar iz Fizike
F401

grupe E1, E2, F1
 
19.15   
20.00