Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 25.02.2019 11:53
1_PPT Preddiplomski studij prehrambene tehnologije 1. god. SVEUČILIŠNI STUDIJ
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
seminar iz Opće kemije
F406

grupe E1, E2
Opća kemija
A02
Opća biologija
A02
Vježbe iz opće kemije
F505
grupa E2
 
9.15   
10.00
 
10.15   
11.00
Vježbe iz fizike
E408
grupa E1, E2
  seminar iz Opće biologije
F406
grupe E1, E2
11.15   
12.00
Matematika
F402
   
12.15   
13.00
     
13.15   
14.00
       
14.15   
15.00
vježbe Primjena računala
C611
grupa E2, F2
  Primjena računala
E400
Fizika
F401
 
15.15   
16.00
  Vježbe iz opće kemije
F505
grupa E1
16.15   
17.00
      seminar iz Fizike
F401

grupe E1, E2, F1, F2
17.15   
18.00
  seminar iz Matematike
F402

grupe E1, E2
   
18.15   
19.00
     
19.15   
20.00