Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 14.10.2019 9:59
1_PPT Preddiplomski sveučilišni studij PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA, 1. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
seminar iz Opće kemije
F406

grupe E1, E2, E3
Opća kemija
A02
  Vježbe iz opće kemije
F505
grupa E2
seminar iz Matematike
F406

grupe E3
9.15   
10.00
 
10.15   
11.00
Vježbe iz fizike
E408
grupa E1, E2, E3
 
11.15   
12.00
Matematika
F402
  Primjena računala
A02
12.15   
13.00
   
13.15   
14.00
       
14.15   
15.00
  Opća biologija
A02
   
15.15   
16.00
Vježbe iz opće kemije
F505, F506
grupa A3, E3
  seminar iz Opće biologije
F401
grupe E1, E2
, E3
Vježbe iz opće kemije
F505
grupa E1
16.15   
17.00
    Fizika
F401
17.15   
18.00
seminar iz Matematike
F402

grupe E1, E2, F1

(svaki drugi tjedan)
seminar iz Matematike
F401

grupe E1, E2, F1

(svaki drugi tjedan)
18.15   
19.00
seminar iz Fizike
F401

grupe E1, E2, E3, F1
19.15   
20.00