Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 28.10.2019 11:27
1_PKT_ZO Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: smjer ZAŠTITA OKOLIŠA, 1. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
seminar Matematika 1
F402

grupe C1, C2
Opća kemija
A02
     
9.15   
10.00
    seminar iz Fizike 1
E402

grupe B1, B2, C1, C2
10.15   
11.00
   
11.15   
12.00
  Fizika 1
A02
Matematika 1
A02
  Primjena računala
A02
12.15   
13.00
seminar Opća kemija
F402

grupe C1, C2
Vježbe iz opće kemije
F505
grupa C1, D3
13.15   
14.00
 
14.15   
15.00
    Opća biologija
A02
 
15.15   
16.00
     
16.15   
17.00
  Vježbe iz fizike 1
E408
grupa C2
  seminar Opća biologija
F402
Vježbe iz opće kemije
F505
grupa C2, E1
17.15   
18.00
     
18.15   
19.00
    Vježbe iz fizike
E408
grupa C1
 
19.15   
20.00