Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 28.10.2019 11:25
1_PKT_KI-B Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: smjer KEMIJSKO INŽENJERSTVO, 1. god., grupa B
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
seminar iz Opće kemije
E40
0
grupe B1, B2, B3
Opća kemija
A02
     
9.15   
10.00
seminar iz Fizike 1
F402
grupe A1, A2, A3, B3
  seminar iz Fizike 1
E402
grupe B1, B2, C1, C2
10.15   
11.00
seminar iz Matematike 1
E402

grupe B1, B2, B3

(svaki drugi tjedan)
 
11.15   
12.00
Fizika 1
A02
Matematika 1
A02
  Primjena računala
A02
12.15   
13.00
 
13.15   
14.00
     
14.15   
15.00
      Vježbe iz fizike 1
E408
grupa B1
 
15.15   
16.00
  Vježbe iz opće kemije
F505, F506
grupa B1, B2
   
16.15   
17.00
seminar iz Matematike 1
F402

grupe B1, B2, B3

(svaki drugi tjedan)
Vježbe iz opće kemije
F506
grupa B3, D1
Vježbe iz fizike 1
E408
grupa B2
 
17.15   
18.00
 
18.15   
19.00
Vježbe iz fizike 1
E408
grupa B3
 
19.15   
20.00