Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 25.02.2019 11:49
1_PKT_KI-B Preddiplomski studij kemijske tehnologije: smjer Kemijsko inženjerstvo (B) 1. god. SVEUČILIŠNI STUDIJ
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
seminar iz Opće kemije
E40
0
grupe B1, B2, B3
Opća kemija
A02
     
9.15   
10.00
seminar iz Fizike 1
F402
grupe A1, A2, B2, B3
  seminar iz Fizike 1
E402
grupe C1, C2, B1
10.15   
11.00

seminar iz Matematike 1
E402

grupe B1, B2, B3

(svaki drugi tjedan)

 
11.15   
12.00
Fizika 1
A02
Matematika 1
A02
  Primjena računala
A02
12.15   
13.00
 
13.15   
14.00
    vježbe Primjena računala
C611
grupa B1, B2
14.15   
15.00
       
15.15   
16.00
  Vježbe iz opće kemije
F505, F506
grupa B1, B2
  Vježbe iz fizike
E408
grupa B1, B2, B3
vježbe Primjena računala
PMF B1-22
grupa B3
16.15   
17.00

seminar iz Matematike 1
F402

grupe B1, B2, B3

(svaki drugi tjedan)

Vježbe iz opće kemije
F506
grupa B3
17.15   
18.00
 
18.15   
19.00
 
19.15   
20.00