Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 28.10.2019 11:24
1_PKT_KI-A Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: smjer KEMIJSKO INŽENJERSTVO, 1. god., grupa A
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
  Opća kemija
A02
     
9.15   
10.00
  seminar iz Fizike 1
F402
grupe A1, A2, A3, B3
   
10.15   
11.00
     
11.15   
12.00
Vježbe iz opće kemije
F505, F506
grupa A1, A2
Fizika 1
A02
Matematika 1
A02
seminar iz Matematike 1
E402

grupe A1, A2, A3
Primjena računala
A02
12.15   
13.00
13.15   
14.00
 
14.15   
15.00
Vježbe iz fizike 1
E408
grupa A3
Vježbe iz fizike 1
E408
grupa A1
seminar iz Opće kemije
F402

grupe A1, A2, A3
 
15.15   
16.00
Vježbe iz opće kemije
F505, F506
grupa A3, E3
 
16.15   
17.00
  Vježbe iz fizike 1
E408
grupa A2
   
17.15   
18.00
     
18.15   
19.00
       
19.15   
20.00