Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 09.10.2018 13:25
1_PKT_KI-A Preddiplomski studij kemijske tehnologije: smjer Kemijsko inženjerstvo (A) 1. god. SVEUČILIŠNI STUDIJ
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
  Opća kemija
A02
     
9.15   
10.00
  seminar iz Fizike 1
F402
grupe A1, A2, B2, B3
   
10.15   
11.00
     
11.15   
12.00
  Fizika 1
A02
Matematika 1
A02
seminar iz Matematike 1
E402

grupe A1, A2
Primjena računala
A02
12.15   
13.00
 
13.15   
14.00
   
14.15   
15.00
      seminar iz Opće kemije
E40
0
grupe A1, A2
 
15.15   
16.00

Vježbe iz opće kemije
F505, F506
grupa A1, A2

  Vježbe iz fizike
E408
grupa A1, A2
 
16.15   
17.00
vježbe Primjena računala
C611
grupa A1, A2
   
17.15   
18.00
   
18.15   
19.00
     
19.15   
20.00