Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 16.10.2019 10:51
1_PKT_KI-A Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: smjer KEMIJSKO INŽENJERSTVO, 1. god., grupa A
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
  Opća kemija
A02
     
9.15   
10.00
  seminar iz Fizike 1
F402
grupe A1, A2, A3, B3
   
10.15   
11.00
     
11.15   
12.00
Vježbe iz opće kemije
F505, F506
grupa A1, A2
Fizika 1
A02
Matematika 1
A02
seminar iz Matematike 1
E402

grupe A1, A2, A3
Primjena računala
A02
12.15   
13.00
13.15   
14.00
 
14.15   
15.00
Vježbe iz fizike 1
E408
grupa A3, C2
Vježbe iz fizike 1
E408
grupa A1, A2
seminar iz Opće kemije
F402

grupe A1, A2, A3
 
15.15   
16.00
Vježbe iz opće kemije
F505, F506
grupa A3, E3
 
16.15   
17.00
   
17.15   
18.00
   
18.15   
19.00
   
19.15   
20.00