Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 09.10.2018 13:53
1_PK Preddiplomski studij kemije 1. god. SVEUČILIŠNI STUDIJ
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
  vježbe Primjena računala
C611
grupa D1, D2
Opća kemija
F407
Vježbe iz opće kemije
F505
grupa D2
seminar iz Opće kemije
E400
grupe D1, D2, D3
9.15   
10.00
 
10.15   
11.00
seminar iz Fizike 1
E400
grupe D1, D2, D3
   
11.15   
12.00
Fizika 1
A02
Matematika 1
A02
Primjena računala
A02
12.15   
13.00
seminar iz Matematike 1
E400
grupe D1, D2, D3
Vježbe iz opće kemije
F505
grupa D3
13.15   
14.00
 
14.15   
15.00
     
15.15   
16.00
      Vježbe iz fizike
E408
grupa D1, D2, D3
16.15   
17.00
vježbe Primjena računala
C611
grupa C2, D3
  Vježbe iz opće kemije
F505
grupa D1
 
17.15   
18.00
   
18.15   
19.00
     
19.15   
20.00