Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 28.10.2019 11:23
1_PK Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA, 1. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
    Opća kemija
F407
Vježbe iz opće kemije
F506
grupa D2, E2
 
9.15   
10.00
    seminar Opća kemija
F402
grupe D1, D2, D3
10.15   
11.00
seminar iz Fizike 1
E400
grupe D1, D2, D3
 
11.15   
12.00
Fizika 1
A02
Matematika 1
A02
Primjena računala
A02
12.15   
13.00
seminar iz Matematike 1
E400
grupe D1, D2, D3
Vježbe iz opće kemije
F505
grupa C1, D3
13.15   
14.00
 
14.15   
15.00
    Vježbe iz fizike
E408
grupa D1
15.15   
16.00
     
16.15   
17.00
    Vježbe iz opće kemije
F505
grupa B3, D1
  Vježbe iz fizike
E408
grupa D2
17.15   
18.00
     
18.15   
19.00
      Vježbe iz fizike
E408
grupa D3
19.15   
20.00