Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 10.10.2018 9:07
1_DPT Prehrambena tehnologija1. god. DIPLOMSKI STUDIJ
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
    Fizikalna svojstva hrane
F406
Mediteranska prehrana
F406
Sigurnost hrane
F406
9.15   
10.00
   
10.15   
11.00
  vježbe Biokemijsko inženjerstvo
C611
  seminar Mediteranska prehrana
F406
 
11.15   
12.00
    Biokemijsko inženjerstvo
F406
 
12.15   
13.00
     
13.15   
14.00
  Tehnologija vina
E407
  seminar Biokemijsko inženjerstvo
F406
 
14.15   
15.00
       
15.15   
16.00
         
16.15   
17.00
         
17.15   
18.00
Primijenjena matematika
F401
       
18.15   
19.00
       
19.15   
20.00
seminar Primijenjena matematika
F401