Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 16.10.2019 11:10
1_DPT Diplomski sveučilišni studij PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA, 1. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
  vježbe Biokemijsko inženjerstvo
C611
  Mediteranska prehrana
F406
Sigurnost hrane
E400
9.15   
10.00
   
10.15   
11.00
    seminar Mediteranska prehrana
F406
 
11.15   
12.00
    Biokemijsko inženjerstvo
F402
 
12.15   
13.00
     
13.15   
14.00
  Tehnologija vina
E407
  seminar Biokemijsko inženjerstvo
F402
 
14.15   
15.00
  Fizikalna svojstva hrane
F407
   
15.15   
16.00
       
16.15   
17.00
         
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00