Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 07.11.2019 13:45
1_DK_OKB Diplomski sveučilišni studij KEMIJA: smjer ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA, 1. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
Organska analiza
F407
    seminar Kemometrika
C611
 
9.15   
10.00
     
10.15   
11.00
seminar Organska analiza
F407
     
11.15   
12.00
        Fizikalna kemija elektrolitnih otopina
F402
12.15   
13.00
       
13.15   
14.00
        seminar Fizikalna kemija elektrolitnih otopina
F402
14.15   
15.00
         
15.15   
16.00
    Kemometrika
F402
   
16.15   
17.00
       
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00