Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 11.10.2018 11:20
1_DK_KO Kemija okoliša 1. god. DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
Organska analiza
F407
    seminar Kemometrika
C611
 
9.15   
10.00
     
10.15   
11.00
seminar Organska analiza
F407
     
11.15   
12.00
        Fizikalna kemija elektrolitnih otopina
F402
12.15   
13.00
       
13.15   
14.00
        seminar Fizikalna kemija elektrolitnih otopina
F402
14.15   
15.00
         
15.15   
16.00
    Kemometrika
F402
   
16.15   
17.00
       
17.15   
18.00
    seminar Kemometrika
F402
   
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00