Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 18.10.2019 12:51
1_DKT_M Diplomski sveučilišni studij KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: smjer MATERIJALI, 1. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
    Termodinamika realnih procesa
E400
Instrumentne metode analize
F402
vježbe Automatsko reguliranje procesa
C611
9.15   
10.00
  Automatsko reguliranje procesa
FESB sala A418
10.15   
11.00
  vježbe Termodinamika realnih procesa
C611
seminar Instrumentne metode analize
F402
11.15   
12.00
  seminar Automatsko reguliranje procesa
FESB sala A418
Polimerizacijski procesi
E400
12.15   
13.00
    vježbe Termodinamika realnih procesa
C611
seminar Polimerizacijski procesi
E400
13.15   
14.00
  seminar Termodinamika realnih procesa
F406
   
14.15   
15.00
Polimerizacijski procesi
F405
       
15.15   
16.00
  vježbe Automatsko reguliranje procesa
C611
   
16.15   
17.00
       
17.15   
18.00
       
18.15   
19.00
       
19.15   
20.00