Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 25.02.2019 11:53
F406 predavaonica (32 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
seminar Opća kemija
1_PPT
grupe E1, E2
Održive tehnologije i razvoj
1_DKT_ZO
Fizikalna svojstva hrane
1_DPT
Mediteranska prehrana
1_DPT
Sigurnost hrane
1_DPT
9.15  
  10.00
10.15  
  11.00
Tehnologija površinske zaštite
2_DKT_M, 2_DKT_ZO
Higijena i sanitacija
3_PPT
Polimerne mješavine i kompoziti
2_DKT_M
seminar Mediteranska prehrana
1_DPT
seminar Opća biologija
1_PPT
grupe E1, E2
11.15  
  12.00
Biokemijsko inženjerstvo
2_DK_OKB, 1_DPT
Studija utjecaja na okoliš
2_DKT_ZO
12.15  
  13.00
Elektrokemijsko inženjerstvo
2_SZOM
seminar Higijena i sanitacija
3_PPT
Novi anorganski materijali
2_DKT_M
13.15  
  14.00
seminar Termodinamika realnih procesa
1_DKT_M
seminar Biokemijsko inženjerstvo
2_DK_OKB, 1_DPT
 
14.15  
  15.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
15.15  
  16.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
16.15  
  17.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
17.15  
  18.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
18.15  
  19.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
19.15  
  20.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto