Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 04.12.2019 11:49
F406 predavaonica (32 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
seminar Opća kemija
1_PPT
grupe E1, E2, E3
  Tehnologija prerade maslina
2_DPT
Mediteranska prehrana
1_DPT
seminar Matematika
1_PPT
grupe E3
9.15  
  10.00
 
10.15  
  11.00
Tehnologija površinske zaštite
2_DKT_M, 2_DKT_ZO
Higijena i sanitacija
3_PPT
seminar Tehnologija prerade maslina
2_DPT
seminar Mediteranska prehrana
1_DPT
11.15  
  12.00
    Studija utjecaja na okoliš
2_DKT_ZO
12.15  
  13.00
Elektrokemijsko inženjerstvo
2_SZOM
seminar Higijena i sanitacija
3_PPT
Novi anorganski materijali
2_DKT_M
 
13.15  
  14.00
seminar Termodinamika realnih procesa
1_DKT_M
   
14.15  
  15.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
15.15  
  16.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
16.15  
  17.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
17.15  
  18.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
18.15  
  19.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
19.15  
  20.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto