Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 25.10.2018 14:04
F405 predavaonica (32 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
Fizikalna kemija
2_PK
Analitička kemija 2
2_PK
Sinteza biološki aktivnih spojeva
2_DK_OKB
Kataliza u zaštiti okoliša
1_DKT_ZO
Organska kemija 1
2_PK
9.15  
  10.00
10.15  
  11.00
seminar Analitička kemija 2
2_PK
Kemija aroma
2_DK_OKB
seminar Kataliza u zaštiti okoliša
1_DKT_ZO
seminar Organska kemija 1
2_PK
11.15  
  12.00
Organska kemija 1
2_PK
  Premazi
2_DKT_M
Biokemija
1_DKT_ZO
12.15  
  13.00
  seminar Kemija aroma
2_DK_OKB
13.15  
  14.00
  Industrijske otpadne vode
3_SZOM
  Recikliranje krutog otpada
2_DKT_M
seminar Biokemija
1_DKT_ZO
14.15  
  15.00
     
15.15  
  16.00
Analitička kemija
2_SZOM
seminar Industrijske otpadne vode
3_SZOM
Tehnološke operacije
2_SZOM
   
16.15  
  17.00
Trajnost nemetalnih materijala
3_SZOM
   
17.15  
  18.00
seminar Analitička kemija
2_SZOM
seminar Tehnološke operacije
2_SZOM
   
18.15  
  19.00
         
19.15  
  20.00