Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 25.02.2019 11:54
F402 predavaonica (80 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
seminar Matematika 1
1_PKT_ZO
grupe C1, C2
Kemija hrane
3_PPT
  Instrumentne metode analize
3_PK, 1_DKT_M
 
9.15  
  10.00
seminar Fizika 1
1_PKT_KI-A, 1_PKT_KI-B
grupe A1, A2, B2, B3
 
10.15  
  11.00
  seminar Instrumentne metode analize
3_PK, 1_DKT_M
 
11.15  
  12.00
  Matematika
1_PPT, 1_SZOM
Reakcijsko inženjerstvo
3_PKT_KI
  Fizikalna kemija elektrolitnih otopina
1_DK_OKB, 1_DK_KO
12.15  
  13.00
seminar Opća kemija
1_PKT_ZO
grupe C1, C2
 
13.15  
  14.00
Upravljanje kvalitetom
3_PPT
seminar Reakcijsko inženjerstvo
3_PKT_KI
Anorganska kemija 2
2_PK
seminar Fizikalna kemija elektrolitnih otopina
1_DK_OKB, 1_DK_KO
14.15  
  15.00
   
15.15  
  16.00
    Kemometrika
1_DK_OKB, 1_DK_KO
Fizikalna kemija
2_PK
 
16.15  
  17.00
seminar Matematika 1
1_PKT_KI-B
grupe B1, B2, B3
  seminar Fizikalna kemija
2_PK
 
17.15  
  18.00
seminar Matematika
1_PPT
grupe E1, E2
seminar Kemometrika
1_DK_OKB, 1_DK_KO
seminar Matematika
1_SZOM
grupe F1, F2
 
18.15  
  19.00
ALUMNI  
19.15  
  20.00
  ALUMNI