Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 25.02.2019 11:54
F401 predavaonica (80 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
9.15  
  10.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
10.15  
  11.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
11.15  
  12.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
12.15  
  13.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
13.15  
  14.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
14.15  
  15.00
Analiza realnih uzoraka
3_PK
Mehaničke i toplinske operacije
1_DKT_M
  Fizika
1_PPT, 1_SZOM
vježbe Termodinamika i termotehnika
2_SZOM
15.15  
  16.00
   
16.15  
  17.00
seminar Analiza realnih uzoraka
3_PK
seminar Mehaničke i toplinske operacije
1_DKT_M
  seminar iz Fizike
1_PPT, 1_SZOM
grupe E1, E2, F1, F2
 
17.15  
  18.00
Primijenjena matematika
1_DKT_M, 1_DKT_ZO, 1_DPT
       
18.15  
  19.00
       
19.15  
  20.00
seminar Primijenjena matematika
1_DKT_M, 1_DKT_ZO, 1_DPT