Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 23.10.2019 14:02
F401 predavaonica (80 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
9.15  
  10.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
10.15  
  11.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
11.15  
  12.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
12.15  
  13.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
13.15  
  14.00
zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
14.15  
  15.00
         
15.15  
  16.00
      seminar Opća biologija
1_PPT
grupe E1, E2, E3
 
16.15  
  17.00
      Fizika
1_PPT, 1_SZOM
 
17.15  
  18.00
    seminar Matematika
1_PPT, 1_SZOM
grupe E1, E2, F1
 
18.15  
  19.00
    seminar iz Fizike
1_PPT, 1_SZOM
grupe E1, E2, E3, F1
 
19.15  
  20.00