Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 25.02.2019 11:50
E402 predavaonica (80 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
Korozija i razgradnja građevnih materijala
2_DKT_M, 2_DKT_ZO
    Studija utjecaja na okoliš
2_DKT_ZO
 
9.15  
  10.00
  Tehnološki procesi organske industrije
3_PKT_KI
seminar iz Fizike 1
1_PKT_KI-B, 1_PKT_ZO
grupe C1, C2, B1
10.15  
  11.00
seminar iz Matematike 1
E402
grupe B1, B2, B3
(svaki drugi tjedan)
  seminar Tehnološki procesi organske industrije
3_PKT_KI
 
11.15  
  12.00
  Osnove kemijskog inženjerstva
3_PK
seminar Matematika 1
1_PKT_KI-A
grupe A1, A2
seminar Prijenos tvari i energije
2_PKT_KI, 2_PKT_ZO, 2_PPT
12.15  
  13.00
seminar Anorganska kemija 2
2_PK
seminar Prijenos tvari i energije
2_PKT_KI, 2_PKT_ZO, 2_PPT
13.15  
  14.00
Konstrukcijski materijali
3_PKT_KI, 3_PKT_ZO
seminar Osnove kemijskog inženjerstva
3_PK
 
14.15  
  15.00
    Kemijski senzori i biosenzori
2_DK_OKB
 
15.15  
  16.00
Industrija i okoliš
3_PKT_KI
     
16.15  
  17.00
    seminar Kemijski senzori i biosenzori
2_DK_OKB
 
17.15  
  18.00
         
18.15  
  19.00
         
19.15  
  20.00