Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 18.10.2019 13:02
E401 predavaonica (32 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
         
9.15  
  10.00
         
10.15  
  11.00
         
11.15  
  12.00
         
12.15  
  13.00
         
13.15  
  14.00
Rezervirano za integrirani studij FARMACIJA
14.15  
  15.00
15.15  
  16.00
         
16.15  
  17.00
         
17.15  
  18.00
         
18.15  
  19.00
         
19.15  
  20.00