Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 17.10.2018 9:33
E401 predavaonica (32 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
         
9.15  
  10.00
         
10.15  
  11.00
         
11.15  
  12.00
         
12.15  
  13.00
         
13.15  
  14.00
Rezervirano za integrirani studij FARMACIJA
14.15  
  15.00
15.15  
  16.00
         
16.15  
  17.00
         
17.15  
  18.00
         
18.15  
  19.00
         
19.15  
  20.00