Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 25.02.2019 11:54
E400 predavaonica (56 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
seminar Opća kemija
1_PKT_KI-B
grupe B1, B2, B3
Tehnološki procesi organske industrije
3_PKT_KI
Termodinamika realnih procesa
1_DKT_M, 1_DKT_ZO
seminar Tehnološki procesi anorganske industrije
3_PKT_KI
seminar Opća kemija
1_PK
grupe D1, D2, D3
9.15  
  10.00
Tehnološki procesi anorganske industrije
3_PKT_KI
10.15  
  11.00
seminar Fizika 1
1_PK
grupe D1, D2, D3
Tehnološki procesi anorganske industrije
3_PKT_KI
seminar Termodinamika realnih procesa
1_DKT_ZO
seminar Tehnološki procesi anorganske industrije
3_PKT_KI
Kemija okoliša
3_PK
11.15  
  12.00
Kemijsko računanje
1_SZOM
seminar Održive tehnologije i razvoj
1_DKT_ZO
12.15  
  13.00
seminar Matematika 1
1_PK
grupe D1, D2, D3
  seminar Kemijsko računanje
1_SZOM
grupe F1, F2
  seminar Kemija okoliša
3_PK
13.15  
  14.00
Fizikalna kemija
2_PKT_KI, 2_PKT_ZO
  Biokemija 1
3_PK
14.15  
  15.00
seminar Fizikalna kemija
2_PKT_KI, 2_PKT_ZO
Primjena računala
1_PPT, 1_SZOM
seminar Opća kemija
1_PKT_KI-A
grupe A1, A2
seminar Biokemija 1
3_PK
15.15  
  16.00
  Opća i anorganska kemija
1_SZOM
 
16.15  
  17.00
       
17.15  
  18.00
  seminar Opća i anorganska kemija
1_SZOM
grupe F1, F2
     
18.15  
  19.00
         
19.15  
  20.00