Raspored sati za zimski semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 18.10.2019 13:02
E400 predavaonica (40 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
seminar Opća kemija
1_PKT_KI-B
grupe B1, B2, B3
Tehnološki procesi organske industrije
3_PKT_KI
Termodinamika realnih procesa
1_DKT_M, 1_DKT_ZO
seminar Tehnološki procesi anorganske industrije
3_PKT_KI
Sigurnost hrane
1_DPT
9.15  
  10.00
Tehnološki procesi anorganske industrije
3_PKT_KI
10.15  
  11.00
seminar Fizika 1
1_PK
grupe D1, D2, D3
Tehnološki procesi anorganske industrije
3_PKT_KI
seminar Termodinamika realnih procesa
1_DKT_ZO
seminar Tehnološki procesi anorganske industrije
3_PKT_KI
Kemija okoliša
3_PK
11.15  
  12.00
Kemijsko računanje
1_SZOM
Polimerizacijski procesi
1_DKT_M
12.15  
  13.00
seminar Matematika 1
1_PK
grupe D1, D2, D3
  seminar Kemijsko računanje
1_SZOM
grupe F1, F2
seminar Polimerizacijski procesi
1_DKT_M
seminar Kemija okoliša
3_PK
13.15  
  14.00
Fizikalna kemija
2_PKT_KI, 2_PKT_ZO
Anorganska kemija 2
2_PK
Biokemija 1
3_PK
14.15  
  15.00
seminar Fizikalna kemija
2_PKT_KI, 2_PKT_ZO
  seminar Biokemija 1
3_PK
15.15  
  16.00
  Kemijski reaktori
2_SZOM
  Fizikalna kemija
2_PK
 
16.15  
  17.00
    seminar Fizikalna kemija
2_PK
 
17.15  
  18.00
         
18.15  
  19.00
         
19.15  
  20.00