Raspored sati za zimski semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 05.12.2018 9:08
A02 veliki amfiteatar (250 mjesta)
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15  
  9.00
Fizikalna kemija
2_PKT_KI, 2_PKT_ZO
Opća kemija
1_PKT_KI, 1_PKT_ZO, 1_PPT
Opća biologija
1_PKT_ZO, 1_PPT
seminar Bilanca tvari i energije
2_PKT_KI, 2_PKT_ZO
Organska kemija
2_PKT_KI, 2_PKT_ZO, 2_PPT
9.15  
  10.00
10.15  
  11.00
seminar Opća biologija
1_PKT_ZO
Prijenos tvari i energije
2_PKT_KI, 2_PKT_ZO, 2_PPT
seminar Organska kemija
2_PKT_KI, 2_PKT_ZO, 2_PPT
11.15  
  12.00
Bilanca tvari i energije
2_PKT_KI, 2_PKT_ZO
Fizika 1
1_PK, 1_PKT_KI, 1_PKT_ZO
Matematika 1
1_PK, 1_PKT_KI, 1_PKT_ZO
Primjena računala
1_PK, 1_PKT_KI, 1_PKT_ZO
12.15  
  13.00
13.15  
  14.00
     
14.15  
  15.00
         
15.15  
  16.00
  Organska kemija
2_PKT_KI, 2_PKT_ZO, 2_PPT
     
16.15  
  17.00
       
17.15  
  18.00
  seminar Organska kemija
2_PKT_KI, 2_PKT_ZO, 2_PPT
     
18.15  
  19.00
         
19.15  
  20.00