Raspored sati za ljetni semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 11.03.2019 9:21
3raz_PKT Razlikovna 3. god. PKT SVEUČILIŠNI STUDIJ
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
vježbe Organska kemija
F503
vježbe Analitička kemija
F507/F508
  vježbe Analitička kemija
F507/F508
 
9.15   
10.00
   
10.15   
11.00
Kataliza
A02
 
11.15   
12.00
 
12.15   
13.00
  seminar iz Katalize
A02
 
13.15   
14.00
         
14.15   
15.00
seminar iz Analitičke kemije
A02
       
15.15   
16.00
Analitička kemija
A02
       
16.15   
17.00
       
17.15   
18.00
       
18.15   
19.00
       
19.15   
20.00