Raspored sati za ljetni semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 14.10.2019 9:59
3_SZOM Preddiplomski stručni studij ZAŠTITA I OPORABA MATERIJALA, 3. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
vježbe Metode karakterizacije materijala
C416/C417
       
9.15   
10.00
       
10.15   
11.00
Tehnologija i prerada aluminija
F405
     
11.15   
12.00
vježbe Tehnologija i prerada aluminija
B502
   
12.15   
13.00
Zaštita voda
F405
Metode karakterizacije materijala
F402
   
13.15   
14.00
Osnove poduzetništva
F407
 
14.15   
15.00
    Kruti otpad i oporaba
F401
 
15.15   
16.00
vježbe Zaštita voda
F509
  seminar Osnove poduzetništva
F407
 
16.15   
17.00
vježbe Metode karakterizacije materijala
C416/C417
vježbe Kruti otpad i oporaba
F510
   
17.15   
18.00
   
18.15   
19.00
     
19.15   
20.00