Raspored sati za ljetni semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 14.10.2019 9:59
3_PPT Preddiplomski sveučilišni studij PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA, 3. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
        Osnove biotehnologije
E407
9.15   
10.00
  Tehnologija vode
E407
   
10.15   
11.00
    Razvoj prehrambenog proizvoda
F407

vježbe Ambalaža prehrambenih proizvoda
B503

ili

vježbe Sigurnost pri radu
B502

11.15   
12.00
  seminar Tehnologija vode
E407
  seminar Razvoj prehrambenog proizvoda
F407
12.15   
13.00
Ambalaža prehrambenih proizvoda
E407
Sigurnost pri radu
A02
 
13.15   
14.00
   
14.15   
15.00
      vježbe Tehnologija vode
F509
15.15   
16.00
     
16.15   
17.00
       
17.15   
18.00
       
18.15   
19.00
       
19.15   
20.00