Raspored sati za ljetni semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 16.01.2019 11:52
3_PPT Preddiplomski studij prehrambene tehnologije 3. god. SVEUČILIŠNI STUDIJ
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
        Osnove biotehnologije
E407
9.15   
10.00
  Tehnologija vode
E407
   
10.15   
11.00
    Razvoj prehrambenog proizvoda
F407

vježbe Ambalaža prehrambenih proizvoda
B503

ili

vježbe Sigurnost pri radu
B502

11.15   
12.00
  seminar Tehnologija vode
E407
  seminar Razvoj prehrambenog proizvoda
F407
12.15   
13.00
Ambalaža prehrambenih proizvoda
E407
Sigurnost pri radu
A02
 
13.15   
14.00
   
14.15   
15.00
      vježbe Tehnologija vode
F509
15.15   
16.00
     
16.15   
17.00
       
17.15   
18.00
       
18.15   
19.00
       
19.15   
20.00