Raspored sati za ljetni semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 21.02.2019 11:14
2_SZOM Zaštita i oporaba materijala 2. god. STRUČNI STUDIJ
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
  vježbe Priprema tehnoloških voda Grupa 2
B502
     
9.15   
10.00
vježbe Procesi polimerizacije
F502
    Mjerna i regulacijska tehnika
F405
10.15   
11.00
Korozija i zaštita metala
F405
 
11.15   
12.00
   
12.15   
13.00
  Materijali u graditeljstvu
F405
   
13.15   
14.00
   

vježbe Korozija i zaštita metala
F510

ili

vježbe Procesi polimerizacije Grupa 1
F502

 
14.15   
15.00
Priprema tehnoloških voda
F401
  vježbe Priprema tehnoloških voda Grupa 1
B502
 
15.15   
16.00
   
16.15   
17.00
  Procesi polimerizacije
F401
 
17.15   
18.00
   
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00