Raspored sati za ljetni semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 14.10.2019 9:59
2_PPT Preddiplomski sveučilišni studij PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA, 2. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
Tehnološke operacije
A02
  Biokemija
E407
Termodinamika
F402
 
9.15   
10.00
vježbe Biokemija
F504
seminar Biokemija
E407
seminar Termodinamika
F402
Mjerna i regulacijska tehnika
F405
10.15   
11.00
Biokemija
E407
Procesi u prehrambenoj industriji
E402
vježbe Biokemija
F504
11.15   
12.00
Procesi u prehrambenoj industriji
F405
12.15   
13.00
vježbe Procesi u prehrambenoj industriji
F508
  seminar Procesi u prehrambenoj industriji
F405
13.15   
14.00
    Tehnološke operacije
A02
14.15   
15.00
      seminar iz Tehnoloških operacija
A02
15.15   
16.00
  vježbe Tehnološke operacije
B501
vježbe Tehnološke operacije
B501
seminar iz Tehnoloških operacija
A02
16.15   
17.00
   
17.15   
18.00
   
18.15   
19.00
   
19.15   
20.00