Raspored sati za ljetni semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 14.04.2020 16:25
2_PKT_ZO Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: smjer ZAŠTITA OKOLIŠA, 2. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
seminar Jedinične operacije u zaštiti okoliša
A02
      vježbe Analitička kemija okoliša
F506
9.15   
10.00
     
10.15   
11.00
Analitička kemija okoliša
E400
Opća mikrobiologija
A02
   
11.15   
12.00
    seminar Termodinamika
F402
Grupa B
12.15   
13.00
seminar Analitička kemija okoliša
E400
vježbe Kemija i zaštita zraka
F506
 

Kemija i zaštita zraka
E407

13.15   
14.00
    Jedinične operacije u zaštiti okoliša
A02
14.15   
15.00
    seminar Kemija i zaštita zraka
E407
15.15   
16.00
vježbe Kemija i zaštita zraka
F509
vježbe Jedinične operacije u zaštiti okoliša
B501
Termodinamika
E402
vježbe Opća mikrobiologija
16.15   
17.00
 
17.15   
18.00
   
18.15   
19.00
       
19.15   
20.00