Raspored sati za ljetni semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 21.03.2019 11:51
2_PK Preddiplomski studij kemije 2. god. SVEUČILIŠNI STUDIJ
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00

vježbe Organska kemija 2
F503

ili

vježbe Fizikalna kemija 2
F501

Prirodni organski spojevi
F407
   

vježbe Fizikalna kemija 2
F501

ili

vježbe Prirodni organski spojevi
F503

9.15   
10.00
   
10.15   
11.00
Kataliza
A02
 
11.15   
12.00
vježbe Organska kemija 2
F503
Organska kemija 2
E402
12.15   
13.00
seminar iz Katalize
A02
 
13.15   
14.00
  Fizikalna kemija 2
F407
seminar iz Organske kemije 2
E402
 
14.15   
15.00
     
15.15   
16.00
  seminar iz Fizikalne kemije 2
F407
vježbe Prirodni organski spojevi
F503
 
16.15   
17.00
     
17.15   
18.00
     
18.15   
19.00
       
19.15   
20.00