Raspored sati za ljetni semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 06.12.2019 13:56
2_DPT Diplomski sveučilišni studij PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA, 2. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
Suvremene metode pakiranja hrane
F407
       
9.15   
10.00
       
10.15   
11.00
  seminar Suvremene metode pakiranja hrane
C611
     
11.15   
12.00
  Ekološka proizvodnja hrane
F407
     
12.15   
13.00
       
13.15   
14.00
  seminar Ekološka proizvodnja hrane
F407
  Senzorske analize hrane
F405
 
14.15   
15.00
       
15.15   
16.00
      seminar Senzorske analize hrane
F405
 
16.15   
17.00
         
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00