Raspored sati za ljetni semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 11.01.2019 14:14
2_DPT Diplomski studij prehrambene tehnologije 2. god. SVEUČILIŠNI STUDIJ
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
         
9.15   
10.00
         
10.15   
11.00
         
11.15   
12.00
         
12.15   
13.00
         
13.15   
14.00
         
14.15   
15.00
         
15.15   
16.00
         
16.15   
17.00
         
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00