Raspored sati za ljetni semestar 2019/20 Kemijsko-tehnološki fakultet 14.10.2019 9:59
2_DK_OKB Diplomski sveučilišni studij KEMIJA: smjer ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA, 2. god.
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
      Sustavi upravljanja okolišem
E407
 
9.15   
10.00
       
10.15   
11.00
Analitička kemija okoliša
E400
    seminar Sustavi upravljanja okolišem
E407
 
11.15   
12.00
       
12.15   
13.00
seminar Analitička kemija okoliša
E400
       
13.15   
14.00
         
14.15   
15.00
         
15.15   
16.00
         
16.15   
17.00
         
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00