Raspored sati za ljetni semestar 2018/19 Kemijsko-tehnološki fakultet 04.03.2019 12:01
2_DK_OKB Organska kemija i biokemija 2. god. DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE
  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8.15   
9.00
      Sustavi upravljanja okolišem
E
407
 
9.15   
10.00
       
10.15   
11.00
Analitička kemija okoliša
E400
    seminar Sustavi upravljanja okolišem
E
407
 
11.15   
12.00
       
12.15   
13.00
seminar Analitička kemija okoliša
E400
       
13.15   
14.00
         
14.15   
15.00
         
15.15   
16.00
         
16.15   
17.00
         
17.15   
18.00
         
18.15   
19.00
         
19.15   
20.00